Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image

Designed by EneOctav
© 2016 Team Decoimob

Care este rolul nostru ?

Decoimob , ofera servicii de cenzorat pentru toate asociatiile de proprietari din Bucuresti si imprejurimi care solicita ajutor.

Pe langa activitatea de expertiza contabila, ofera, la cerere, si servicii de cenzorat lunar pentru asociatii de proprietari si pentru asociatii de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari conform legii. Verificarea lunara, trimestriala, semestriala sau anuala a activitatii financiar contabile si de gestiune desfasurate intr-o asociatie de proprietari consta in urmatoarele activitati de control :

- verificarea lunara a incasarilor de la proprietari sau de la terti atat prin casierie, conform registrului de casa (chitante de incasare intretinere, fond de rulment, fond de reparatii, penalizari, chirii, restante cote etc.), cat si prin cont bancar al asociatiei (OP-uri, chitante de depunere, viramente bancare etc.), conform extrase de cont lunare. Registrul de casa se intocmeste obligatoriu pe fiecare zi de incasare sau plata pentru a se obtine la sfarsitul fiecarei zile un sold corect si legal calculat.

- verificarea lunara a platilor efectuate prin casieria asociatiei conform registrului de casa (achitare furnizori de utilitati, reparatii parti comune, cheltuieli administrativ-gospodaresti, state de plata, restituiri de fond de rulment, depuneri bancare etc.) cat si operatiuni prin contul bancar al asociatiei (achitare furnizori de utilitati cu ordine de plata, achitare prestari servicii de reparatii parti comune, impozite si taxe catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, comisioane bancare etc.) conform extraselor de cont lunare.

- verifică lunar fisele pe apartament intocmite de administratorul sau contabilul asociatiei, in format fizic sau in format electronic. De asemenea, cenzorul mai verifica daca restantele inscrise in lista de intretinere curenta au fost corect preluate din fisa apartamentului.

- verifică lunar atat listele de intretinere intocmite cat si bazele de calcul detaliate pentru fiecare suma sau cheltuiala in parte. Modalitatea de calcul va conţine şi va arata explicit toate costurile şi sumele care formeaza totalul de plata al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli catre proprietari.

- verifică lunar Registrul de mijloace banesti aflate in cont la banca, tinut in format fizic (manual) sau in format electronic (automatizat), intr-un program informatic specializat. In registrul de mijloace banesti sunt mentionate lunar, de catre administrator-contabil, operatiunile bancare ale asociatiei efectuate conform extraselor de cont. Asociatia de proprietari este obligata sa detina un singur cont bancar (art. 20 din Legea 196/2018). Datele de identificare ale contului bancar se comunica tuturor proprietarilor prin afisare la avizier, odata cu lista de intretinere lunara. In contul asociatiei de proprietari se vor varsa toate incasarile din cote de intretinere lunare sau restante, cat si incasari privind fondul de rulment, fondul de reparatii, fondul de chirii, fondul de penalizari, fondul special, inclusiv diferenta ce depaseste plafonul din casierie (max. 1000 lei lunar). Din aceste sume se vor achita toti furnizorii de utilitati, prestari de servicii administrative, penalizari, taxe si impozite catre bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale si de sanatate etc.

- verifică lunar Registrul jurnal (cod 14-1-1/A), care este un document obligatoriu si proba in eventualele litigii ale asociatiei cu terte persoane fizice (proprietari) sau juridice (firme), in care sunt mentionate lunar, in ordinea cronologica de emitere sau de intrare a documentelor justificative (incasari, plati, elemente de activ si pasiv), efectuate atat prin casieria asociatiei cat si prin contul bancar. Registrul jurnal poate fi tinut in format fizic (cu inregistrarea manuala a operatiunilor in Registru jurnal tipizat) sau in format electronic, intr-un program informatic specializat. Sumele operate in Registrul jurnal se totalizeaza atat lunar, cat si cumulat de la inceputul anului.

- verifică anual Registrul Inventar (cod 14-1-2), care este un document contabil obligatoriu si proba in eventualele litigii ale asociatiei cu terte persoane. In Registru Inventar se mentioneaza anual rezultatele inventarierii faptice a elementelor de Activ si Pasiv de la sfarsitul fiecarui an fiscal (31 decembrie). Toate valorile materiale banesti si de gestiune (obiecte de inventar, mijloace fixe, materiale consumabile etc.) sunt mentionate in Registrul Inventar atat la valoarea contabila (de intrare in gestiune sau de cumparare), cat si la valoarea de inventar (valoarea faptica reala), mentionata in liste de inventariere.

- verifică lunar dosarul cu documente justificative al Asociatiei. Dosarul lunar cu documente justificative

Informatii utile pentru asociatii

Dosarul de luna intocmit de administrator cuprinde cel putin urmatoarele:

– liste de intretinere lunare, conform OMFP 3103/2017

– facturi privind furnizorii de utilitati si servicii

– chitante de incasare a cotelor de intretinere de la proprietar

– extrase de cont bancare, ordine de plata, foi de varsamant etc

– referate de necesitate pentru cheltuieli administrativ-gospodaresti lunare

– state de plata, declaratii fiscale, chitante de achitare impozite lunare sau ordine de plata bancare

– registrul de casa, la care sunt anexate toate documentele justificative de plata efectuate prin casieria asociatiei cu plata in numerar

– consumuri individuale ale proprietarilor (apa calda, apa rece, caldura) conform indecsi de consum pe fiecare apartament in parte

– cereri ale proprietarilor de scoatere sau de introducere a numarului de persoane ce au locuit in luna respectiva in asociatie

– situatia soldurilor elementelor de Activ si Pasiv intocmita lunar de administrator/contabil si certificata de cenzor

– alte documente justificative: dispozitie de plata-incasare, contracte de prestari servicii pentru reparatii parti comune, devize de lucrari, procese verbale de receptie, garantii pentru manopere reparatii parti comune, contracte civile, state de plata, bonuri fiscale stampilate etc.

Cum te putem ajuta ?

Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate pe care le definim impreuna cu clientii nostrii. Dacă aveți neclarități cu privire la situațiile financiare ale asociației sau preluați conducerea unei asociații de proprietari și vreți să vă asigurați de corectitudinea soldurilor și fondurilor preluate, puteți apela la serviciile Decoimob de audit financiar contabil

In permanenta cu tine

Imediat ce vom incepe colaborarea vei avea alocat un expert contabil cu care vei discuta in permanenta de rezultatele obtinute.

Vrei sa afli situatia financiar- contabila.....